Introducere in certificarea padurilor


Ocolul Silvic Codrii Verzi vinde en-gros si en-detail brazi de Crăciun proveniti din import (Danemarca). Pentru municipiul Pitești livrările se pot face, contra cost, la domiciliul clientului. Telefon: 0785 229 522

 

Certificarea managementului forestier in sistem FSC® (Forest Stewardship Council®) se realizează în conformitate cu standardele de certificare elaborate pe baza principiilor şi criteriilor FSC®.

Forest Stewardship Council a fost creata în anul 1993, în urma Conferinţei de la Rio de Janeiro, cu scopul de a promova gospodărirea durabila a pădurilor cu asigurarea unei reprezentări cât mai echilibrate a intereselor sociale, economice şi de mediu.

Certificarea managementului forestier este un proces prin care, în urma unui audit, o organizaţie independentă confirmă faptul că o anumita suprafaţa forestieră este gospodărită în conformitate cu un standard agreat. În accepţiunea generală termenul cel mai uzitat în definirea certificării managementului forestier este cel de „certificarea pădurilor”.

Certificarea managementului forestier se bazează pe conceptele şi principiile dezvoltării durabile pe baza cărora au fost  elaborate unele criterii care stau la baza standardelor de certificare a pădurilor.

Certificarea managementului forestier este un act voluntar, iniţiat de proprietarul/administratorul pădurii. Pentru a fi credibil, procesul de certificare trebuie să fie transparent şi liber de orice conflicte de interese. Odată însă demarat procesul de certificare, proprietarul/administratorul se angajează să respecte cerinţele standardelor, care aşadar devin cerinţe obligatorii în gospodărirea pădurii incluse în procesul de certificare.

Certificarea pădurilor este un mecanism de piaţă, deci există cerere şi ofertă pentru lemnul certificat FSC® şi implicit un interes crescut în producerea şi comercializarea produselor certificate. Certificarea poate aduce beneficii atât deţinătorilor de certificat FSC® cât şi consumatorilor, comunităţilor locale, muncitorilor şi organizaţiilor neguvernamentale.

Decizia de a demara procedurile de certificare a managementului forestier ţine exclusiv de proprietar/administrator. Fiind un instrument de piaţă, proprietarul ia în considerare avantajele pe care le poate oferi certificarea şi efortul care trebuie făcut pentru îndeplinirea cerinţelor standardelor de certificare. Avantajele pot fi:

  • Îmbunătăţirea sistemelor de management (planificare, monitorizare, evaluare şi raportare)
  • Recunoaşterea calităţii gospodăririi practicate şi implicit crearea de imagine
  • Îmbunătăţirea proceselor de gestiune şi a eticii de afaceri
  • Accesul pe pieţe care cer produse certificate sau menţinerea anumitor segmente de piaţă

Date cu caracter public: