Legislatie Silvica


Ocolul Silvic Codrii Verzi vinde en-gros si en-detail brazi de Crăciun proveniti din import (Danemarca). Pentru municipiul Pitești livrările se pot face, contra cost, la domiciliul clientului. Telefon: 0785 229 522

 

Instrucţiunea privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos. – Ordin privind aprobarea normelor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national. Ordinul mai contine reguli silvice ce trebuie respectate si controlul respectarii acestora, iar in anexe perioada maxima de exploatare functie de volumul parchetelor si perioada permisa la recoltare si colectare functie de tratament si felul taierii. Pentru mai multe detalii, accesati acest link.

Legea nr.46 din 2008 – Codul Silvic. Aceasta lege contine dispozitii referitoare la administrarea si gospodarirea fondului forestier si vegetatiei forestiere, specificatii privind protectia, paza fondului forestier atat din proprietatea publica cat si privata, exploatarea masei lemnoase precum si sanctiunile implicate de nerespectarea prezentului cod. Pentru mai multe detalii, accesati acest link.

H.G. nr.483 din 2006 – privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.139 din 2005, privind paza padurilor. Pentru mai multe detalii, accesati acest link.

Legea nr.171 din 2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Pentru mai multe detalii, accesati acest link.

Legea nr.407 din 9 noiembrie 2006 – Legea Vanatorii si a Protectiei Fondului Cinegetic. Pentru mai multe detalii, accesati acest link.

O.U.G. nr.195 din 2005 -Privind Protectia Mediului. Pentru mai multe detalii, accesati acest link.

O.U.G. nr.196 din 2005 -Privind Fondul pentru mediu. Pentru mai multe detalii, accesati acest link.

Regulamentul de paza a fondului forestier. Pentru mai multe detalii, accesati acest link